קטגוריות
כללי

בודהיזם מודרני ושאלת האתיקה הבודהיסטית – סרטון

הנה סרטון של שיחה שקיימתי עם ידידתי נעמה אושרי בנושא הבודהיזם המודרני ושאלת (היעדר) האתיקה הבודהיסטית מהשיח הבודהיסטי הפופולרי. נושא זה מוכר כמודרניזם בודהיסטי (Buddhist Modernism). זהו תחום מחקר מרתק, המבקש להאיר ולנתח את תהליכי התרגום וההתאמה התרבותיים הממושכים, בהם הבודהיזם לסוגיו עובד ועוצב – בעיקר לאורן של אידיאולוגיות מערביות מודרניות.