שני סתווים: מַסַאוֹקַה שִיקִי

הספר "שני סתווים" הינו תרגום ראשון לעברית של כתבי המשורר מסאוקה שיקי (1902-1867), מגדולי משוררי ההייקו בעידן שלאחר באשו. שירתו וחיבוריו של שיקי משקפים את התמורות הגדולות שעברו על יפן עם ראשיתה של קיסרות מייג'י, וסללו את הדרך לתחיית סוגות השירה הקצרות בראשית המאה העשרים. 

"שני סתווים" הינו הספר העברי הראשון המוקדש לשירתו, ומכיל מאות שירי הייקו בתרגום לצד המקור היפני, רישומי קליגרפיה וכן אחרית דבר מקיפה אודות תולדות חייו והגותו של המשורר.

את הספר ניתן להזמין כאן