קטגוריות
חמלה כללי שירה תרגומים

על חברות טובה – בעקבות סוטרת הלב

לאחרונה יצא לי ללמד את סוטרת הלב, או בשמה המלא "מַהַא פְרַגְ'נִיָא פַארַאמִיטַה הְרְדַיַה סוּטְרַה" ("סוטרת הלב של החכמה השלמה"), בכמה מסגרות שונות. מצאתי כי טוב לגשת אל הטקסט החשוב הזה, שככל הנראה נכתב במקור בסינית במהלך המאות הראשונות לס', לא רק למען לימוד הסוגיות הפילוסופיות המרכזיות שעולות בו, אלא – ואולי בעיקר – ככזה שעוסק בחברות קרובה בין שני אנשים; חברות כנה בין שתי דמויות הלומדות את הדרך.

סוטרת הלב מציגה בפנינו מפגש בין אַוַולוֹקִיטֵשְוַורַה, הבודהיסטווה של החמלה, לבין שָארִיפוּטְרַה, עליו נאמר כי היה החכם ביותר מבין תלמידיו של הבודהה. השניים מתדיינים בדבר טבעה של המציאות וטבעה של ההליכה בדרך. סוגיות כמו ריקותו של העולם והבל הקיום עולות לעיתים קרובות, אך מולן גם מודגשת החמלה כלפי מה שנותר – מה שנוכח.

shariputra
שאריפוטרה

מחד גיסא, הסוטרה מציגה את המבט החכם שרואה היטב את ההבל, את הארעיות הבלתי נתפסת. את עובדת הקיום חסר כל קביעות. מאידך גיסא, הסוטרה מציגה את המבט החומל, זה המאשרר  את כל שישנו, חרף היותו ארעי, חרף היותו "איננו". כך מוצג בפני הקורא מבט מלא, "שלם", אודות טבעה של המציאות. המציאות איננה, אך הנה היא כאן. האביב חלף, אך הנה אביב בא. הזמן עובר, אך תמיד נוכח. כך הוא ה"אמצע" הבודהיסטי במלוא חריפותו. מזג אויר מעונן חלקית.

להלן טקסט קצר שכתבתי בעקבות סוטרת הלב. זה אינו תרגום מילולי לסוטרה, וודאי שאינו תרגום מלא, אלא תרגום ספרותי חופשי בהשראת המקור. אני מוצא כי בהצגה ספרותית שכזו המציגה את תוכן הסוטרה כסיפור חברותם הטובה של אַוַולוֹקִיטֵשְוַורַה ושָארִיפוּטְרַה, ניתן להבין, להתחבר ואולי אף להכיל את המסר החשוב שעולה בה ביתר קלות.

אז להלן מוצעת פרשנותי לסוטרה, אני מקווה שהיא תועיל עם הקוראים.

בעקבות סוטרת הלב

(חברות טובה)

אמרה אָוולוֹקִיטֵשְוואָרָה: אתה רואה שָארִיפוּטְרַה, כיצד הכל נעלם והולך? כיצד הכל זולג מאתנו וחומק? אתה רואה שאריפוטרה, כיצד הכל נפרם וניתק? כיצד כל הצורות נעות הלאה, עמוק אל כל יתר הצורות? אתה רואה שאריפוטרה, את ענני לבך? כיצד עננים וקרני שמש אינם עוצרים לרגע. אתה מרגיש שאריפוטרה? רעד הגאות והשפל של ים הדם אל הלב. ימה הרוחש של נשימתך. אתה רואה שאריפוטרה? הכל פועם, הכל גועש, אין מקום לשהות, אין היכן לשכון. אתה רואה שאריפוטרה, חכם התלמידים, כל אשר מולך כבר לא.

אמר שאריפוטרה: כן אוולוקיטשווארה, אני רואה. הנה כעת הכל נפרם. כל אשר ישנו נע אל כל עבר. הנה כעת הכל גועש מתחת לרגלי, והנה רגלי שלי כלל אינן רגליי. אני רואה את אורם האדיר של הכוכבים בסיום חייהם, וכיצד סיום חייהם הוא הולדת חיי. אני רואה אוולוקיטשווארה, כפי שאמרת: ההרים כולם – גרגר חול; האדם כולו – טיפת טל. אני רואה אוולוקיטשווארה, כפי שאמרת. כל אשר מולי כבר לא.

אמרה אוולוקיטשווארה: אבל, שאריפוטרה, אמור לי כעת: האם אתה רואה כיצד הכל נולד? כיצד הכל קם? כיצד הכל שב? כיצד הכל נמצא, ולא איננו? האם אתה רואה שאריפוטרה, כיצד הכל ממתין? כיצד הכל ישנו? הכל עומד. הכל שוהה. הכל כאן. הכל מתמיד. הכל תמיד. לכן ראה, אמור, גע, טעם, נשום. אתה רואה שאריפוטרה? הכל נוכח, הכל שותק, עומד כך מולך. ענפים דקים שצומחים מעלה. שמש וירח וכל העונות: צומחים מעלה אל רקיע משלהם. אתה רואה שאריפוטרה? דבר אינו לבד, דבר אינו נשכח. השדות, הימים, הרקיע, האדם, כולם לגמרי לא לבד. אתה רואה? דבר אינו נסתר. הבל נשימתך אמיתי לגמרי.

אמר שאריפוטרה: אכן, אוולוקיטשווארה, אני רואה: ההרים, הדרכים, הבתים הקטנים בפאתי היער. קערת המזון ונתיבי העפר. מקל הקטורת וקרירות הברזל. אני רואה את האנשים בדרך. הנה הוריי וחבריי. אני רואה את צבעי הערב ואת צבעי גלימתי, את אדמת הבור וסימני המלח בייבוש הזיעה. אני רואה, אוולוקיטשווארה, את הגוף, הדיבור, התודעה. כה קרובים. כה ישנם. ובכל אחד מהם את, אוולוקיטשווארה. כל אחד מהם את.

אמרה אוולוקיטשווארה: אך עליך לדעת שאריפוטרה, ישנו סוד. האם אתה רואה?

אמר שאריפוטרה: אנא אוולוקיטשווארה, למדי אותי כראות לבך.

אמרה אוולוקיטשווארה: הסוד נהגה כך: הכל זולג ונאסף. הכל פועם ודומם. הכל נפרם ונרקם. הכל מותר ונשזר. הכל נעלם ומופיע. הכל חדל וקם. הכל נשכח והווה. הכל חסר ומלא. הכל אוזל וגובר. הכל רועש ושוקט. הכל כלה ונולד. הכל נולד וכלה. אתה רואה שאריפוטרה, כיצד הכל יחד? עומד באמצע. אמצע כאן, אמצע שם, אמצע עכשיו. אני ואתה. כמו כוכב הנושק לענפיו של עץ: הענפים אינם נשרפים בחומו; הכוכב אינו מתנפץ על הענף. אתה רואה שאריפוטרה? אני כבר לא ואתה כבר די, אך הנה אני והנה אתה עד בלי די. אתה רואה שאריפוטרה? כה צלול, ולכן לא פוחד. הנה הסוד גלוי כפני; הנה פניי גלויות בפניך.

אמר שאריפוטרה: כן אוולוקיטשווארה, אני רואה, זה כפי שאמרת. אכן הכל מלמעלה למטה. אכן הכל גלוי לפני: ביחד תמיד פנים וחוץ, עכור וצלול, חסר ומלא. ביחד אנחנו שנינו לא-אני-לא-את, אך הנה אני והנה גם את. אני רואה אוולוקיטשווארה, כיצד הנראה כולו נסתר, וכיצד הנסתר הוא בנראה. כמו גלים וקו החוף: לא מתכחשים ולא כופים. לכן לכבודך אומר זאת כך: חכמה שלמה, הלאה והלאה, קדימה והלאה, הכל תמיד קדימה והלאה, הכל הלאה והלאה וחוזר לכאן. הנה הסוד גלוי כפניי; הנה פניי גלויות בפניך.

**

Kuan-yan_bodhisattva,_Northern_Sung_dynasty,_China,_c._1025,_wood,_Honolulu_Academy_of_Arts
אוולוקיטשוורה, פסל מתקופת סונג הצפונית, מאה 11.

**

21 תגובות על “על חברות טובה – בעקבות סוטרת הלב”

פורט על מיתרי ליבי.
מניע את גלגלי מחשבתי/הבנתי.
מיטיב עימי עד מאד.
תודה גדולה.
אתי רום.

חלק מהרעיון המרכזי של הסוטרה הוא כי אין, בעצם, כל דרך להסביר או לנמק את תהליך ההתהוות. ההתהוות פשוט מתהווה, וכל ניסיון לסכם או לנסח אותה בצורה דואליסטית על ידי המשגות או נתונים, הוא בעצמו השתתפות בהתרחשות שחורגת מכל המשגה. על כך נאמר: "החרב לא יכולה לחתוך את עצמה והעין לא מסוגלת לראות את עצמה". אחת הבשורות המעניינות ביותר של הבודהיזם המהאיני הוא בערעור על עצם הניסיון האנושי, המובן והטבעי, לנמק את הקיום ואת קיומו שלו, וזאת דרך ערעור תוקפה של השפה.לכן המהאיאנה מכונה לרוב כ"בודהיזם של נדר" או "בודהיזם של שבועה", ולא בודהיזם של מסקנה או אפילו של "נירוואנה". הגיבור הראשי של המהאיאנה – אותו בודהיסטווה – מהלך בעולם חרף ידיעתו שהעולם "ריק". אבל הוא הולך בו. ונותר איתו. וחי בו. וזו החמלה הגדולה של הבודהיסטווה, שחרף הידיעה ישנו הנדר.וחמלה זו שונה במובנים רבים מהאידיאל הבודהיסטי המוקדם יותר של הארהט, אותו אחד שהתעורר או נעלם לכדי המוחלט. כך המהאיאנה בשרה על הרגש. רגש לכל מה שחולף ולכל מה שנותר. לא רק שאיפה להבין את הכל, כי אם נדר להיות עם הכל. וזה בעצם תרגול הזאזן.

הקטע הזה מעורר אצלי יותר את הרגש מאשר את השכל.שכלית קשה לתפוס אותו,ונראה לי שהוא במתכונתו הקצרה הזו גם לא מתיימר להסביר את סיבת הבריאה ותהליך התהוותה.אבל יש הרבה רגש בקטע הזה,רגש שיש לו כוונה.אשמח אם תשלח קטע זה למייל שלי שרשמתי אותו הואיל ומהטלפון האייפון לא ידעתי איך להעבירו למייל.תודה דני תל אביב.

ומה זה אם לא תרגום מדויק? הנדיבות המופלגת תמיד מדייקת.
דמעות עמוקות של תודה.

חיפשתי משהו על סוטרת הלב ופגשתי את הרשימה שלך . אהבתי את הפרשנות על שיחת חברות טובה ועל הדרך בה בחרת להביא את הסוטרה בשפתנו ובמושגינו היום. נדמה לי שעכשיו הסוטרה מהדהדת בי ביתר קרבה והבנה. תודה על נדיבותך היוצרת. אורית

שלום איתן,
לאחר יומיים של ריטריט על סוטרת הלב, בהנחייתו הנפלאה של עודד ארבל, ולאחר ששלח לנו את שכתבת על חברות טובה, המשכתי לחפש הרהורים ופרשנויות נוספות. פגשתי גם את המשך הדברים שכתבת והם העמיקו, האירו והוסיפו נדבך חדש בהשראה שיש במפגש עם סוטרת הלב.
תודה חמה ועמוקה על כך.
(אוסיף שפגשתי אותך בערב ההשקה של הספר: "הבוקר בא תמיד")

תודה איתן,
על הפירוש הללבי, הרך.
קריאה בסוטרת הלב פועמת וקוצבת
והנה כאן הנחת מנגינה רכה, חברית.
כמו מילותיו היפות של טיך נהט האן.
הפואמה של הלב.
קידה,
נעמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *