קטגוריות
חמלה מהאיאנה

ודאותה של אי-הודאות: עיון בסוטרת הלב

קטע קצר מתוך סדרת הרצאות: מדיון משותף בבסיסי הפילוסופיה המהאיאנית ועד לזיקוק חכמתה של סוטרת הלב.

https://soundcloud.com/user-974953716/qscpg7llmjm8