קטגוריות
אירועים אקטואליה כללי

סמינר באתיקה השוואתית

אני שמח להודיע על סמינר חדש בהנחייתי, שייפתח ב-4 באוקטובר בשעות הערב. הסמינר, שיועבר בזום, יעסוק באחד הנושאים המרתקים שיצא לי לחקור בשנים האחרונות – אתיקה השוואתית. ככל שאני מלמד את הנושא, אני נפעם מן ההשראה והפרספקטיבה, מהחיוניות של מקורות חוכמה מגוונים וחוכמת הדורות, שמדברים אלינו ביותר מלשון אחת. עניינה של פילוסופיה השוואתית הוא בהיותה התנסות מעשית, לרוב מעוגנת טקסט, בדיאלוג. זו הנכונות להשתתף בשיחה המבקשת להכיר לנו, ולו במעט, את נקודת מבטו של האחר, השונה, הרחוק והזר, ובכך ללמדנו על עצמנו. זהו לימוד שמאיר באור של רצון טוב ועניין אמיתי את אותן הנחות מוצא שהן כה מוצקות עבורנו. פילוסופיה השוואתית היא לימוד שחונך אותנו בענווה פילוסופית, יושרה אינטלקטואלית והערכה מחודשת לכל מה שהחזקנו כברור מאליו ואף שולי. אנו לומדים לראות יופי היכן שלא חשבנו שנמצא. 

***

חיי אמת
סמינר באתיקה השוואתית

"לִקְרַאת מְקוֹר חַיֵי אֱמֶת אָרוּצָה", כתב רבי יהודה הלוי. סוקרטס אמר על אודות הפילוסופים כי הם "המשתוקקים לחזות באמת". הסמינר יעסוק בכמיהה העתיקה הזאת – בחידה האינסופית של בקשת חיי אמת וזיקתה לשאלת האדם. נשאל כיצד ניסחו ודימינו מסורות רחוקות בזמנים שונים את האידאלים המכוננים לדרכו של אדם ואיזו מידה טובה ואופי ביקשו לטפח בכך? עוד נשאל מה מלמדת אותנו הדרישה האתית המשותפת למסורות רוחניות שונות בדבר בקשת האמת, ישוב הדעת, יושרה, נדיבות, ענווה והימנעות מן העוול? האם אלה תנאים מקדימים לתבונה ואף לגאולה, או שמא יש במימושם סגולה משל עצמה? האם נותר תוקף לשאלות אלה כיום, בשעה בה עמדות של רלטיביזם מוסרי נפוצות ביתר שאת? וכיצד העיסוק בשאלות אלה מרווה את הנפש ביופי ותבונה?

הסמינר כולל שנים-עשר מפגשי זום בני שעתיים, שיוקדשו לקריאה וללימוד השוואתיים בכתבי אפלטון, חכמי הסטואה, הוגים בודהיסטיים, חכמים קונפוציאניים וכן עיון במקורות מן ההגות הנוצרית.  

מועד: שנים-עשר מפגשי זום. ימי שני החל מה-4 באוקטובר, בין השעות 18:00-20:00. 

המפגשים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה חוזרת למשתתפים/ות. 

לפירוט תכני המפגשים, שכר לימוד והרשמה כתבו ל- eitan.shin@gmail.com

ארבע המידות הטובות: אומץ, מתינות, תבונה וצדק