קטגוריות
אירועים דוגן כללי

הקלטת דוגן באוניברסיטה העברית

הנה ההקלטה לערב שנערך עבור ספרי על אודות דוגן באוניברסיטה העברית. כאן המקום לומר שוב תודה לכל מי שארגן והשתתף. הדוברים והדוברות עוררו בי מחשבות רבות ואני אסיר תודה להתייחסות המעמיקה והנדיבה לתרגומיי. 

בדבריי התייחסתי לארבע נקודות או  תובנות שאני מרגיש שלמדתי מדוגן לאורך השנים ותוך כדי העבודה על כתביו. אלה כמובן מחשבות שאני עדיין מברר עם עצמי, אבל אני יכול לומר כי ככל שאני חושב על כך – אלה באמת הדברים המרכזיים שאני חש כי דוגן סייע לי בהם רבות. אני מסביר על אודות אלה בהרחבה בספר, אך הנה בכל זאת כמה מילים. 

הדבר הראשון שדוגן לימד אותי הוא לשוב ולתת אמון ביש. לשוב ולהאמין שאכן יש. כלומר יש עולם וכי לא הכל אשליה. מגמה מאשררת קיום זו מכונה במחקר "הריאליזם המיסטי של דוגן" או הפרטיקולריזם המיסטי שלו.

היש אכן ישנו, גם אם ארעי וחולף. יתכן וזה הקואן שעומד בלב משנתו של דוגן. שתי פניה של האמת האונטולוגית. בכך דוגן לימוד אותי עד כמה עיסוק עודף בארעיות, היעדר עצמיות, תהליכיות, דיאלוגיות, התהוות הדדית וריקות יכולות להרחיק מהיווכחות בתוקפו וממשותו הנדירה כל כך של היש. החוכמה החדה של הריקות עלולה לסכל את החמלה הנדירה שבשיבה אל היש.

במובן זה, דוגן משקף עבורי מפנה פוזיטיבי המחייב עולם מתוך ענווה וחמלה, וזאת בשונה מדגש נגטיבי ולעיתים אף אקוסמי, בזרמים עתיקים יותר. ספקנות היא רק חצי דרך. החצי השני הוא מתן אמון מחודש בעולם, ביש. 

"לפני שלושים שנה, בטרם למדתי זן, ראיתי הרים כהרים ומים כמים. אחר כך, כשמבטי העמיק, ראיתי כי ההרים אינם הרים כלל וכי המים אינם מים כלל. כעת, כשהגעתי למקום המנוחה, אני שב ורואה כי הרים אינם אלא הרים וכי מים אינם אלא מים".

את המילים האלה כתב אחד מאבותיו של דוגן, אב הצ'אן צִ'ינְג־יוּאַן וֶיי־סִין בן המאה האחת־עשרה. ישראל אלירז כתב ברוח דומה: "הלא יאמן פשוט ישנו". אני חש כי דוגן היה מסכים עם שניהם. 

חסד שני שעשה איתי דוגן הוא שבזכותו למדתי את הערך הלא מכשורי והלא תוצאתני (non-consequencual) של החיים הדתיים. דוגן הוא מורה גדול לערעור ההנחה האינסטרומנטלית למעשה הדתי. האידיאלים, הסמלים והתכונות שלמדתי לאורך שנים נגלו יותר ויותר לא כתוצאה או כגמול על שקדנות ומאמץ, אלא כערכים שבחרתי לאמץ לליבי.

אם להשתמש באוצר מילים רמב"מי, הבחירה ביחס לא מכשורי היא בחירה באהבה. ללמוד את הדרך (כל דרך) מתוך אהבה, ולא מתוך יראה או חובה או אינטרס. בעיני, אין מדיטציה עמוקה יותר מן העמדה הלא מכשורית והלא תוצאתנית הזו, הרחוקה עד מאד מהאופנים השגורים והפופולאריים בהם מנוסחת הרוחניות העכשווית לסוגיה. 

הדבר השלישי שלמדתי מדוגן, ושנובע מהנקודה הקודמת, הוא שיתכן והמבחן הסופי של החיים הדתיים או הרוחניים הוא באתיקה שהם מקיימים. כתובנה כמעט פרגמטית: המבחן הסופי הוא בצורת ההיות ולאו דווקא בהשגות המטפיזיות או האפיסטמיות, נהדרות ככל שתהיינה. איזה אדם אתה בחייך או איזו אישה את בחייך.

במידה מסוימת של צדק (אם כי הפרזנו בכך), אנו נוטים לראות במסורת הזן דרך רוחנית שכל עניינה הוא עיסוק אפיסטמי או פסיכולוגי-תרפויטי. אבל מדוגן למדתי שלשאלות המופשטות הגדולות ביותר יש, לרוב, תשובות קונקרטיות ודי פשוטות, גם אם לא קלות.

מהו הטוב? לבקש את הטוב. מהו הראוי? לנהוג כראוי. מהי שמחה? לרצות בשמחה. מהו אומץ? לנהוג באומץ. מהי מדיטציה? בירור עמדתך האתית לנוכח היש. מהו עוול? דבר שיש להימנע ממנו. מהי חוכמה? ענווה מספקת לומר "איני יודע(ת)" ואהבה עמוקה לבקשת הדעת. מהי נירוונה? יתכן שהיכולת והנכונות להניח לשאלת הנירוונה ובמקומה לשאול, למשל, "מה שלומך?". 

נקודה אחרונה שאזכיר רק בקצרה היא כי דוגן לימד אותי את ערכם הגדול של חיי העיון או בשפתנו – את חשיבותה של הפילוסופיה. בכתביו, שיריו, פרשנויותיו ודרשותיו, דוגן הראה כי אם השפה היא מחוללת גדולה של עיוורון, אז היא גם הנתיב לצליחת העיוורון. אם השפה היא המחוללת הגדולה של סבל וקביעות, אז היא גם הנתיב היצירתי והחיוני לשחרור מהם וחמלה כלפיהם. המחשבה כי יש להקריב את השפה על מזבח החיים הדתיים היא סברה שדוגן התנגד לה בתוקף. "תודעה ערה" אינה בהכרח תודעה דוממת. 

אלה הן כמה נקודות שחשוב לי להדגיש כמי שלומד את דוגן למעלה משני עשורים. השיבה החומלת אל היש, מתן אמון מחודש בתוקף האונטולוגי (החמקמק) של היש, ערעור העמדה התועלתנית-תוצאתנית לחיים הדתיים וכינון יחס של אהבה וענווה בלימוד, הדגשת האתיקה הנורמטיבית על פני האפיסטמולוגיה, הפסיכולוגיה והתרפיה במובנה שגור והפשטני והבנה מחודשת למרכזיות החשיבה והשפה לחיי הרוח. כל אלה מקרבים את דוגן אל משפחת הפילוסופיים במובן הסוקראטי, ואכן בעיני דוגן הוא פילוסוף, פרשן, משורר ואתיקן עמוק במיוחד. אדם שנכון היה לחיות את הסוד (קואן) ולאו דווקא לבקש את פיצוחו. 

קטגוריות
דוגן כללי שירה תרגום תרגומים

שיחות בפודקאסט "המעבדה"

אני שמח לשתף כאן ארבע שיחות שקיימתי עם רונה גרשון תלמי בפודקאסט "המעבדה". שני הפרקים הראשונים עוסקים בשירת יפן, בתרגום ובחשיבות השפה והספרות. שני הפרקים האחרונים עוסקים בהגותו של דוגן דרך שיחה וקריאה בכתביו. מוזמנים להאזין. 

 

קטגוריות
אירועים דוגן כללי

מפגש ושיחה על דוגן באוניברסיטה העברית

אלה ימים אפלים מאד. ובכל זאת, הנה הזדמנות להיפגש ולדבר על אותם דברים שמוסיפים מעט אור ומעודדים את הרוח. יום רביעי, 15 במארס, 16:30 בספריית מדעי הרוח והחברה. הכניסה חופשית. 

קטגוריות
כללי

חינוך בימים אפלים

לרגל סמסטר ב' המתקרב באוניברסיטאות, הנה כמה מחשבות שבעיני מצביעות על נושא בוער יותר בימים אלה מהמחקר הספציפי בו רבים מאתנו עוסקים.

*****

"יש צורך בהדרכה מסוימת, החל מהגיל הצעיר ביותר, שתדריכנו להיות שמחים ומצירים באותם הדברים שמן הראוי לשמוח לְהָצֵר בהם; שהחינוך הנכון אינו אלא זה" (אריסטו, האתיקה הניקומאכית, תרגום י. ג. ליבס).

לשמוח על מה שראוי לשמוח עליו ולהצטער על מה שראוי להצטער עליו. זה לב החינוך. אריסטו כינה זאת "מלאכת האדם": לרצות במה שראוי, ולא פחות מכך – לסלוד ממה שפסול. ידועים פסוקי תהילים ששרטטו את אותה רגישות מוסרית בסיסית: "סור מרע ועשה טוב" (לד טו).

אך הזהירות הזו נדרשת לא רק מאדם בוגר אלא גם מקהילה בוגרת – זו שעדיין מתאפיינת בכובד משקלו של רעיון כלשהו של מצפון מוסרי מתפקד, או לפחות בשאיפה אליו.

הדגשתו של אריסטו כי יש צורך בהדרכה גם היא קולעת: חינוך אינה תוצאה של יד המקרה. נדרשת הדגמה מגיל צעיר. ילדים צופים בהוריהם ותלמידים צופים במוריהם. גם המורים צופים במנהלים והמנהלים במפקחים שמתבוננים בפקידים וכך הלאה. התובנה הפדגוגית הזו עתיקה כימי האדם. עתיקה לא פחות גם זניחתה. דוגמה אישית היא סיזיפית ואידיאליסטית, אך הכרחית. 

הגישה המוסרית המעשית הזו, שהשפיעה לאין ערוך על דתות ותרבות המערב, זכתה לכינוי "אתיקת המידה הטובה". היא גם מאפיינת מסורות חוכמה אסייתיות, ועיצבה את האידאלים והערכים המשותפים לארצות רבות במזרח. הנחת המוצא היא שאדם נבחן קודם כל באופיו ובהרגליו, במעשיו ובעמדותיו, במיוחד באשר ליחסו אל החברה ואל האחר, ופחות בתחושותיו הפנימיות ובסיפוק יצריו.

אפשר לומר כי מבחינה חינוכית הדגש הוא על אופיו של התלמיד, על עמוד השדרה המוסרי שלו, ופחות על בקיאות אוריינית או מיומנות טכנית, למרות שגם אלה היו כמובן חשובות בעת העתיקה, ועודן.

אך מיהו אותו תלמיד? מה מאפיין את בעל המידה הטובה? דוגמה יפה לכך מופיעה במשנת אבות (ו ו), בה נאמר כי התלמיד "מכיר את מקומו, ושמח בחלקו, ועושה סיג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים [את הישר, א"ב], אוהב את התוכחות, מתרחק מן הכבוד […]"

תיאור דומה מופיע גם ב"מאמרות קונפוציוס" מהמאה השישית לפנה"ס, שרומזות על הסביבה הראויה לחינוך: "מקום שאתה מוצא שפתי חלקות ופני עורמה – לא במהרה אתה מוצא שם את הטוב" (תרגום: דניאל לסלי ואמציה פורת).  

התיאורים האלה נשמעים לנו היום אנכרוניסטיים לחלוטין. גישה שנחשבת קשוחה ומאובנת; מיתממת ביומרה שלה. שהרי מה עם האוטונומיה של התלמיד? מה על על תחושותיו ורצונותיו? מה עם החירות שהוא זכאי לה – למצוא בעצמו ולעצב כרצונו את כיוונו וייעודו?

כמובן, אין רע בהסתייגויות האלה, וחירות היא בהחלט ערך שכדאי וראוי לשמור עליו. אך האם נכון להציבה כערך עליון? האם החינוך הליברלי היטיב לחנך דורות של תלמידים שיגנו על מהות הליברליזם והדמוקרטיה? היום כולנו עדים לתשובה הקשה. דמוקרטיה שלא מחנכת להגנה על הערכים הדמוקרטיים תהיה פורמלית במקרה הטוב וקצרת ימים במקרה הרע. 

התמונות והקולות שראינו מבתי ספר ברחבי הארץ במערכות הבחירות האחרונות, כמו גם הקולות ומראות התבהלה מן הכנסת ממש בימים אלה, מעידים על משבר גדול בחינוך הליברלי. וזה לא סוד. כל מי שעיניו בראשו מבחין היטב באלימות הבלתי פוסקת בה אנו חיים. 

מפגישות שלי עם סטודנטים בשנים האחרונות אני חש יותר ויותר כי הילדים והילדות שלנו צמאים למודל לחיקוי. הם רוצים שמישהו יראה ויבין אותם וידגים להם כיצד לנהוג, ושיהיה עקבי בכך. באופן עמוק, התלמידים והתלמידות של כולנו מייחלים לאמירה ברורה כלשהי, להתייחסות רצינית למצוקות ולחששות המוצדקים שלהם אל נוכח העתיד. הם סולדים מגמגום ולכן מכושפים לפופוליסט מהיר הלשון. 

הפופוליסטיים, הבריונים וגסי הרוח האלימים, הם שממלאים את הוואקום שנוצר בעקבות משבר הליברליזם והופכים במהרה לחזות הכל. הבריון הוא האידיאל החליפי והעיקש שנותר לאחר שהאידיאל החינוכי בסיסי – דמות המורה – רוסק. ודמות המורה רוסקה כחלק מהכרסום הממושך והלהוט באתוס הליברלי והסוציאל-דמוקרטי. 

לכן אני חושש שמה שחסר היום אינו עוד "דיוק" של למידה חדשנית או טכנולוגית. לא עוד חינוך שמצר את עולם התלמיד לשורת הקוד או כוונת הרחפן. מה שנדרש הוא חיזוק שדרת החינוך, בכל הגילים ועבור כל המגזרים, במורים ובמורות מיומנים, הבטוחים במעמדם וגאים בעבודתם; הנרתמים מתוך שליחות ומסוגלים להציג בפני התלמידים דוגמה אישית חלופית: חכמה, אנושית (בהחלט אוניברסלית) ועקבית.  חלומות באספמיה בלשון המעטה. 

"ההוראה אינה מחנכת, המורה מחנך", כתב מרטין בובר. "אישיותו של המורה היא-היא הטקסט שהתלמידים לומדים", הוסיף הרב אברהם יהושע השל.

המידה הטובה לא יכולה לשגשג במקום שמקדש שקר, סיאוב, שחיתות ואולי יותר מכל – עליונות אתנוצנטרית. לכן אנו נותרים עם קהלים עצומים שמריעים למה שראוי לבוז לו ובזים למה שראוי לשבח. כך רק מעמיקה הסגידה לכוח.

יתכן שבמצב בו אנו נמצאים היום אין דרך לשיקום מהיר, אלא רק למאבק ממושך, עיקש, וככל הנראה סיזיפי, למען האידיאלים הליברליים שרוסקו. אבל המאבק הזה, גם אם יכשל (ויש סיכוי לא מבוטל לכך), הוא כבר הדגמה טובה וחשובה, אולי אפילו ירושה ראויה, לדורות העתיד.